Modul Maxi Alb-Negru (12 x 6,25cm), 1736 Lei/ap.(TVA inclus), max. 1.312 caractere

Alte module ziarul Romania Libera:

Modul Mini Alb-Negru (5,75 x 6,25cm), 781 Lei/ap.(TVA inclus), max. 628 caractere
Modul Mini Color (5,75 x 6,25cm), 1054 Lei/ap.(TVA inclus), max. 628 caractere
• Modul Maxi Alb-Negru (12 x 6,25cm), 1736 Lei/ap.(TVA inclus), max. 1.312 caractere
Modul Maxi Color (12 x 6,25cm), 1984 Lei/ap.(TVA inclus), max. 1.312 caractere
Modul 1/1 Alb-Negru (37,0 x 53,5cm), 9300 Lei/ap.(TVA inclus), max. 34.641 caractere
Modul 1/1 Color (37,0 x 53,5cm), 12152 Lei/ap.(TVA inclus), max. 34.641 caractere