Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi publice de mediu - ANPM, ziarele Romania Libera sau Ziarul Anunt de Mediu® in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii pentru depunere la dosar). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Anunt public privind decizia etape de incadrare- publicare Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind decizia etape de incadrare CD SPECIAL DUBIROM SRL S.C. CD SPECIAL DUBIROM S.R.L, titular al proiectului construire platforma betonata pentru amplasarea unui utilaj de tip spalatorie auto cu 5 posturi tip self-service si container birou serviciu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul construire platforma betonata pentru amplasarea unui utilaj de tip spalatorie auto cu 5 posturi tip self-service si container birou serviciu, propus pentru a fi amplasat in Bucuresti, sector 6 Soseaua Alexandriei, nr 127B. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 - 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM BUCURESTI - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
ROFOBIT SRL titular al activitatii - Alte activitati de tiparire n.c.a.- cod CAEN 1812, desfasurata in Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 232, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM BUCURESTI - publicare ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
TREXIMCO S.R.L, titulara a activitatii -Fabricarea altor produse de imbracaminte si accesorii n.c.a.- cod CAEN 1419, desfasurata in Str. Carausilor, nr. 10-1 2, Sector 2, Bucuresti, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9.00- 12.00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere ANPM PRAHOVA- publicare in Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (CONFECTII METALICE), SEDIU ADMINISTRATIV, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Brazi, Sat Batesti, T12, P A70/10-19 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306 si la sediul titularului de proiect, S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L. in zilele de Luni- Vineri, intre orele : 09.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova . Data afisarii anuntului pe site 17.12.2021.

Amenaj Sediul Social Anun Publicul Interesat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
S.C. NIŢOI AMENAJĂRI S.R.L, cu sediul social în Brașov, str. Crișan, nr. 7A, bl. 2, ap. 17, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare pentru ”AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Barabaş, Bisericii Reformate Hoghiz si Bisericii Unitariene Hoghiz, județul Brașov”, în vederea emiterii avizului de mediu.
Publicul poate consulta prima variantă a planului la sediul APM Brașov,
str. Politehnicii, nr. 3, Brașov, de luni până joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14.
Comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, Brașov, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei ultimului anunţ.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
SC IDODO CORBEANCA SRLSC IDODO CORBEANCA SRL, titular al proiectului "OPERATIUNI NOTARIALE SI
CADASTRALE PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI/ CONSTRUIRE
IMOBILE CONSTRUCTII CU FUNCTIUNE MIXTA (LOCUINTE) SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P+2, PISCINA, ORGANIZARE DE
SANTIER, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN,
BRANSAMENTE/UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII
ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul "OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE
PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI/ CONSTRUIRE IMOBILE
CONSTRUCTII CU FUNCTIUNE MIXTA (LOCUINTE) SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P+2, PISCINA, ORGANIZARE DE
SANTIER, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN,
BRANSAMENTE/UTILITATI", propus a fi amplasat in localitatea Voluntari, T 49, P1004,
judetul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.
1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet:
apmif.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.995-Carei", amplasat in:Carei (x=686702.31;y=310001.02), CF.nr.102776, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in:Bucuresti-sector.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.103-Carei", amplasat in:Carei (x=687225.59;y=308980.98), CF.nr.108869, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in:Bucuresti-sector.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Satu Mare.

Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon Proprietar

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon, proprietar al terenului situat in orasul Bragadiru, Str. Crisul Repede, nr. cad. 127535, in suprafata de 116000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil; pentru documentatia REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE ZONA LOCUINTA LOTIZARE. Documentatia a fost depusa spre consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 18.01.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 1, Str. General Gheorghe Manu nr. 18, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt Privind Elaborare Plan Urbanistic

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt privind elaborare plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)conform legii 350/2001 si completarile ulterioare) in BUCURESTI, SECT.3, str.Nucului nr..35-37. S.C. HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL aduce la cunostinta publicului inițierea P.U.D.BUCURESTI SECT.3, str.Nucului nr..35-37 cu functiunea parter comercial și locuinte colective 2S+P+7E conform certificatului de urbanism nr.1570 din 24.09.2019, si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiator, S.C.HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL elaborator B.I.A. Konstantinos Sarantakos, documentatia poate fi consultata la Direcția de Urbanism Primaria sect.3 si la adresa Calea Dudesti, nr.191 Sect.3 incepand cu data de 02.03.2021 timp de 20 zile intre orele 10.00-17.00.

Anunt Intentie Privind Elaborarea Strada

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunt de intentie privind elaborarea PUD Strada Lemnisorului, nr. 19C, sector 3, Bucuresti "Plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil cu functiunea de locuinta unifamiliala regim Ds+P+1E+2E Retras" duce la cunostinta publicului interesat initierea planului urbanistic de detaliu si supune spre consultare aceasta documentatie de urbanism. Initiere: SC. World Agora Design S.R.L. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sectorului 3, Calea Dudesti nr. 191, Bucuresti, Sector 3. Telefon: 0213180323. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 20 zile prin posta la adresa Primaria Sectorului 3, Calea Dudesti nr. 191, Bucuresti, Sector 3, sau postand un comentariu pe pagina web a PRIMARIEI SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, http://www.primarie3.ro/utile/consultare-publica-pud-uri/.

Societatea Inter Macedonia Sediul Mihai

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Societatea INTER MACEDONIA C.R. S.R.L. cu sediul in Sos. Mihai Bravu nr.95- 105, sector 2, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. J40/6341/1991 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea supermarket si restaurant desfasurata in Sos. Mihai Bravu nr.95-105, sector 2, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 ( Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 09 - 12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Engie Anun Publicul Interesat Asupra Depunerii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
ENGIE ROM NIA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «inlocuire rețea de distribuție gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei și alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orașul Brăila, jud. Brăila cu conducte și racorduri MP* din PE 100 SDR11 și lucrări de protecție catodică», propus a fi amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila- mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului, mun. București, Sectorul 4, B-dul Mărășești, nr. 4-6, in zilele lucrătoare intre orele 9.00- 13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila

Subscrisa Miconstruct Sediul Municipiul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Subscrisa SC MICONSTRUCT SRL cu sediul in Municipiul Targoviste, Str. Aviator Negel, Nr. 6A, titular al planului/ programului PUZ -CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE- , comuna Aninoasa , sat Aninoasa, str. DE 610 (Branzariei), nr. FN, UTR 5,, judetul Dambovita, anunta publicul interesat asupra Deciziei Comitetului Special Constituit, in sedinta din 09.03.2021, de adoptare a planului fara evaluare de mediu sau evaluare adecvata. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita din municipiul Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 1, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 9:00- 11:00 si vineri intre orele 9- 13. Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Dambovita, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere aacordului de mediu. CIONTU PETRE ALEXANDRU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE VILĂTURISTICĂ P+2" propus a fi realizat in județul Mehedinți, comuna Dubova, intravilan, NC 52833 UAT Dubova.Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, str. Băile Romane, nr. 3, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 și vineri, intreorele 8:00- 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/ 0/ 1 SI 10236108/ 0/ 1", propus a fi amplasat in comuna Optasi- Magura, județul Olt. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt şi la sediul titularului SC GAZTUB ENTERPRISE SRL din Voluntari, str. Tudor Arghezi, nr. 15, R11, P237, lot A, nr. 17, județul Ilfov, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.

Stefan Ionel Robert Titular Construire

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Stefan Ionel-Robert, titular al PUZ-construire hale dezmembrari auto si utilaje, depozitare, birouri, showroom pentru vanzare piese auto si utilitati, in localitatea:Dascalu, Tarla.40, Parcela.157/31, anunta publicul interesat asupra:Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de:19.08.2020, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de 10.zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon Proprietar

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Subsemnatul Cojocaru Radu Spiridon, proprietar al terenului situat in orasul Bragadiru, Str. Crisul Repede, nr. cad. 127535, in suprafata de 116000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil; pentru documentatia REALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ZONA LOCUINTA LOTIZARE. Documentatia a fost depusa spre consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 18.01.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 1, Str. General Gheorghe Manu nr. 18, in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anun Public Titular Composesoratul Duri

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
II -Anunţ public - Titular COMPOSESORATUL DE PĂDURI TEREN iN DEVĂLMĂȘIE PLAIURILE MUȘETEȘTILOR cu sediul in localitatea Com. Mușetești Sat Mușetești, Jud. Gorj anunță elaborarea primei versiuni a planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand COMPOSESORATULUI DE PĂDURI TEREN iN DEVĂLMĂȘIE PLAIURILE MUȘETEȘTILOR, județul Gorj - U.P I Obștea Plaiurile Mușeteștilor, jud. Gorj" şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM Gorj, Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76, zilnic intre orele 10 -14. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Gorj in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Zingher Construct Sediul Ploiesti Rudului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
SC Zingher Construct SRL cu sediul in Ploiesti, str. Rudului, nr 51A Anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: -concasare, sortare si eliminare cf ctr de prestari servicii 179R/ 11.12.2020- cu amplasamentul in Ploiesti, Str. Milano, Nr. 1, Aricestii Rahtivani, PH. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 15.00.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.