Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Anunturi publice de mediu - ANPM, ziarele Romania Libera sau Ziarul Anunt de Mediu® in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii pentru depunere la dosar). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Dec 2022
SUNSEED ENERGY S.R.L., titular al proiectului ,,AMENAJARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,AMENAJARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA", propus a fi amplasat in sat Siminoc. str. Murfatlar nr. 2 lot4/1+ lot4/2, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din Unirii, nr. 2 in zilele de luni- vineri , intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet (http:apmct.anpm.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2022
PRIMARIA COMUNEI GHIOROC anunta elaborarea primei versiuni a PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI GHIOROC JUD. ARAD, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul PRIMARIA COMUNEI GHIOROC, Ghioroc , Str. Principala, nr. 89 Jud. Arad. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC FAPACO SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCTIONAL SINAIA, ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in jud.Prahova, orasul Sinaia, tarla 16, parcela 117, lot 1 si lot 3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Prahova, din Ploiesti, str.Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.306, si la sediul titularului SC FAPACO SRL din Splaiul Independentei, nr.313B, Corp C11, et.4, Sect.6, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Prahova.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ALTERNATIV SPACE SRL ALTERNATIV SPACE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, ,,CONSTRUIRE HALA CORP C3", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, comuna Frumusani, sat Postavari, Tarla 14/1, parcela 1/9, identificat cu nr. cadastral 9472. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Calarasi, Șos. Chiciului, nr.2, judetul Calarasi si la sediul ALTERNATIV SPACE SRL, judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Intrarea Muzelor, nr. 9. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Calarasi.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Dec 2022
HORODNIC BOGDAN, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, pentru proiectul "Construire locuinta unifamiliala P+1E, imprejmuire teren, bransamente utilitati si organizare executie", propus a fi amplasat in comuna Bradulet, satul Slamnesti, punctul "Vatra Sat", judetul Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Arges din Pitesti, Strada Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de: luni - vineri, intre orele 08.00 - 16.30, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Ion Dumitru avand domiciliul in comuna Berceni, str. Valea Serii nr. 42, titular al proiectului "Intocmire plan urbanistic zonal pentru construire ansamblu locuinte si functiuni complementare. P+1+M, amenajare circulatii si utilitati" situat in comuna Vidra, sat Cretesti, sola/tarla 21, parcela295, 259/16/1, lot3 si lot 2, sola/tarla 21, parcela 295,269/16/1, lot 3, lot1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru strategia mentionata si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a strategiei poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9 - 13. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
SC MIVOR PROD SRL, titular al activitatii: Taierea si rindeluirea lemnului ; Fabricarea ambalajelor din lemn ; Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ; Fabricarea de mobila ", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Com Valea Doftanei, Sat Tesila , str Calea Traisteniului , nr. 1165 , judetul Prahova . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Prahova, Ploiesti ,strada GH. Grigore Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni - joi, intre orele 9,00-15.00 si vineri intre orele 9,00 - 12,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediuS.C. LAUFER DRIVE IN MALL S.R.L. avand sediul in localitatea BUCURESTI, SECTOR 1, STR. PECHEA, NR. 32-36, BIROUL 8, ET 2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII P+1E, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL, FIRME LUMINOASE, AMENAJARE INCINTA, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in judetul Ilfov, orasul OTOPENI, str. CALEA BUCURESTILOR, nr. 227-233, NC 104098.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 si la sediul S.C. LAUFER DRIVE IN MALL S.R.L., strada Pechea , nr. 32-36, et 2, biroul 8, localitatea Bucuresti.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare

MINCU BECALI THEODORA, titular al proiectului " CONSTRUIRE IMOBIL
CLADIRE DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2S+P+6E+ER,
SPA CU PISCINA INTERIOARA, FITNESS, LOC DE JOACA PENTRU COPII,
ZONA ADMINISTRATIVA, AMENAJARI PARCARI SUPRATERANE SI
SUBTERANE IMPREJMUIRE, AMENAJARE PEISAGISTICA IN CADRUL
LOTULUI, RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI", anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII
ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul " CONSTRUIRE IMOBIL CLADIRE DE LOCUINTE
COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME 2S+P+6E+ER, SPA CU PISCINA
INTERIOARA, FITNESS, LOC DE JOACA PENTRU COPII, ZONA
ADMINISTRATIVA, AMENAJARI PARCARI SUPRATERANE SI SUBTERANE
IMPREJMUIRE, AMENAJARE PEISAGISTICA IN CADRUL LOTULUI,
RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI", propus a fi amplasat in localitatea
Voluntari, T 47, P959, P959/4, NC 127131, judetul Ilfov.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.
1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet:
apmif.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare


COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE TRADITIONAL CARPATIC COVASNA titular al proiectului MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCTIE ABATOR SI CARMANGERIE COVASNA, STR. PAVA DE SUS, NR. 30, JUDETUL COVASNA , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru protectia Mediului Covasna, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCTIE ABATOR SI CARMANGERIE COVASNA, STR. PAVA DE SUS, NR. 30, JUDETUL COVASNA, propus a fi amplasat in oras Covasna, str. Pava de Sus, nr. 30.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, bd. Grigore Balan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.10.2022

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
ANUNT PUBLIC Comuna Ostrov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "AMENAJARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA OSTROV, JUD.TULCEA", propus a se realiza in comuna Ostrov, satul Ostrov, strazile Energiei, Plantelor, Taiwan, Cercului, Albatros si Preot Ioan Stasuc, identificate prin: F12;DS1532;DS1564;DS613;DS679;DS860;DS1611;DS1646; intravilan. Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Proetctia Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.anpm.ro.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
S.C. Bristol Logistics S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 2, strada Maria Rosetti nr. 6, etaj 4B, camera 6, Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/6968/2015, Cod Unic de Inregistrare (CUI): 34626948, anunta public depunerea cererii pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii de: Depozitare, cod CAEN 5210, la adresa localitatea Tecuci, str. Muresului nr.3, judetul Galati. Observatiile si sugestiile din partea cetatenilor se depun in scris la sediul APM Galati, Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galati, judetul Galati, pe durata derularii procedurii.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
S.C CARPAT PACK S.R.L cu sediul in Judetul Ilfov,Oras Popesti-Leordeni,str.Pavel Ceamur,nr.22,inregistrata CUI la ONRC-ORC-TI: 33410007,informeaza publicul interesat ca a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu,pentru activitatea "Fabricarea ambalajelor din lemn",cod CAEN 1624,desfasurata in Judetul ILFOV,Oras Popesti-Leordeni,str.Pavel Ceamur,nr.22. Se pot solicita informatii sau depune propuneri sau contestatii,la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Judetul Ilfov din Bucuresti,sector 6,Aleea Lacul Morii,nr.1,intre orele 9.00-12.00,de luni pana vineri,in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
VANATU MARIANA ADRIANA I.I., titular al proiectului "CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI propus a fi amplasat in Olosag, CF 407147, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro -Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Agentia pentru protectia mediului constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr. 6 din 06.08.2012 actualizata in data de 09.04.2015 si 05.09.2018, emisa pentru instalatia FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE, amplasata in satul Mihail Kogalniceanu, comuna Mihail Kogalniceanu, parcela A249/1/1, judetul Constanta avand ca operator SC AVIMAR VETERINARY SRL. Activitatea se incadreaza Anexa 1din Legea 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6., pct. a) -Cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitati de peste 40.000 de locuri pentru pasari. Informatiile privind solicitarea de actualizare, respectiv Formularul de solicitare si Raportul de amplasament, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanta, zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 - 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Consolidare Pod pe DN 57B km 66+274, la Prigor, judetul Caras-Severin", amplasat in extravilanul comunei Prigor.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN, din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi/vineri, intre orele 8-16/14 si la sediul C.N.A.I.R. S.A., Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CARAS-SEVERIN, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.

APM BUCURESTI- ANUNT PUBLIC .Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
SC UDI-BRANZA SRKL cu sediul in Str. Ion Stefanescu, Nr. 28, sector 5, Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI nr, 32641488, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitarea cod CAEN 3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate in Mun. Bucuresti, Sec. 5, str. Iacob Andrei nr. 4. Informatiile la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din sector 6, aleea Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUCKOIL), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezzentului anunt,

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului "Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: LOT 7-2) Pod pe DN 68 km 14+794, Glimboca, jud. Caras- Severin", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: LOT 7-2) Pod pe DN 68 km 14+794, Glimboca, jud. Caras- Severin", propus a fi amplasat in comuna Glimboca, sat Glimboca, intravilan, judetul Caras-Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior nr.73, in zilele de luni - joi, intre orele 08:00-15:00 si vineri, intre orele 08:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Decizia etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului "Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: LOT 6-1)Pod pe DN 58 km 21+178, la Brebu, jud. Caras- Severin", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Servicii de proiectare faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul: LOT 6-1)Pod pe DN 58 km 21+178, la Brebu, jud. Caras- Severin", propus a fi amplasat in comuna Brebu, sat Brebu, judetul Caras-Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin din Resita, str. Petru Maior nr.73, in zilele de luni - joi, intre orele 08:00-15:00 si vineri, intre orele 08:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Anunt publicat prin www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL cu sediul in Str. Sebe Costin Nr.8, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire : Hala - depozitare si birouri P+lE 3 Hale depozitare P Hala depozitare si productie P+lE Amenajare incinta, locuri de parcare, spatii plantate si organizare de santier. Propus a fi amplasat in in judelul Ilfov, comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Industriilor nr. 121, nr. cadastral 53877. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul titularul proiectului SC SARAH FARM-MED IMPEX SRL cu sediul in Str. Sebe Costin Nr.8, Sat Dudu, Comuna Chiajna, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 - 13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
09 Dec 2022