Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Licitatii

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 28 Sep 2023
Societatea Șantierul Naval Mangalia S.A. cu sediul in Mangalia, strada Intrarea Portului nr. 1, judetul Constanta, CUI RO14325290, organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de evaluare a unui numar de 7 (sapte) camere din Caminul CMZ , aflate in patrimoniul societatii, si intocmirea raportului de evaluare privind pretul de piata in vederea vanzarii.

Raportul de evaluare va trebui realizat cu evidentierea rezultatelor pentru fiecare camera in parte , cu concluziile si valoarea de piata totala a fiecarei camere inclusiv valoarea cotei indivize a terenului aferent , cota parte din partile comune ale imobilului si valoarea imbunatatirilor , acolo unde este cazul.
Documentele vor fi intocmite cu respectarea Standardelor de Evaluare ANEVAR in vigoare si a normelor Codului de Etica al profesiei de evaluator autorizat .
Ofertantul trebuie sa aiba calitatea de membru corporativ ANEVAR -Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania , cu autorizatie valabila 2023.
Valoarea estimata: 3.500 lei, fara TVA.
Termen limita de depunere a ofertelor: 22.06.2023, ora 16:00
Valabilitate oferta : 30 zile
Termen de executie : 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.
Modalitatea de transmitere a ofertelor : pe adresa de e-mail a societatii office@snmangalia.ro
Relatii suplimentare la telefon 0241751132 interior 108 sau 0757093109.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de administrator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

NUVALERI 2019 SRL
SRL cu sediul in cu sediul in loc, Santana, str. Santana, Trup Izolat, str. DJ 792 C-1, nr. 55744 , O.R.C. J2/285/2019, CUI: 40571685, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 192 din data de 21.09.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 2775/108/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 03.11.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 13.11.2023.
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
CABINETINDIVIDUAL DE INSOLVENTA
GRIGORIE FLORIN
in calitate de administrator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII

VARVARI SERV AUTO SRL
cu sediul in loc. Santana, str. Bistritei, nr. 56, Jud Arad, NR. ORC: J2/1403/2017, CUI: 37961220, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014.
Prin Incheierea civila nr. 189, din data de 21.09.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 2773/108/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 03.11.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 13.11.2023.
Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE.Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
In conformitate cu prevederile Ordinului MLPTL nr.1802/2002, Spitalul Clinic CF Iasi, cu sediul in str. Garabet Ibraileanu nr.1, anunta organizarea licitatiei publice deschise in vederea inchirierii spatiilor situate in: mun. Suceava, str. N. Iorga nr. 9, in cladirea Ambulatoriului de Specialitate CF Suceava; in oras Radauti, str. Garii, in cladirea Dispensarului Medical Statia CF Radauti; in oras Falticeni, str. Matei Milo, in cladirea Dispensar Medical Falticeni; in oras Vatra Dornei, str. Schitului nr. 3, bloc B3, parter. Inchirierea se va face pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Detalii suplimentare privind spatiile de inchiriat, precum si documentatia necesara participarii la licitatie pot fi obtinute de la sediul Spitalului Clinic CF Iasi, precum si de pe site-ul spitalului: http://www. spitalcfiasi.ro. Data-limita pentru depunerea ofertelor este 27.09.2023, ora 9.00, la secretariatul unitatii, iar deschiderea acestora va avea loc in data de 27.09.2023, ora 11.00, la adresa: str. Garabet Ibraileanu nr. 1, Iasi.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Electrocentrale Bucuresti SA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 227, sector 6, organizeaza sedinta de licitatie publica deschisa cu strigare in data de 28.09.2023, ora 10.00, pentru inchirierea pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin act aditional, a terenului in suprafata de 3260 mp din incinta CTE Bucuresti Vest (detaliat pe https://elcen.ro). In caz de neadjudecare la sedinta de licitatie din 28.09.2023, ora 10:00, licitatia se va relua din 7 zile in 7 zile, pana la adjudecare de maxim 2 ori. Caietul de sarcini in valoare de 150 lei (inclusiv TVA), se achita prin numerar, la caseria de la sediul unitatii. Orice relatii suplimentare, se pot obtine la telefon 021.275.12.26, zilnic, intre orele 10.00-14.00

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL prin lichidator judiciar BFJ Consulting G r o u p S P R L , i n d o s a r u l n r. 6221/30/2009, valorifica prin licitatie publica echipamente si bunuri astfel: -echipamente constand in mijloacelor fixe si stocuri de natura echipamentelor de distributie, posturilor de transformare, masura si control prin vanzare grupate pe ansamble/categorii in bloc, pornind de la pretul de 31.550 euro (exclusiv TVA); - echipamente aferente Liniei Schnell de productie panouri termoizolante, investitii si stocuri, prin vanzare in bloc, pornind de la pretul de 736.672 Euro (exclusiv TVA); - echipamente mijloace fixe confectii metalice, prin valorificare individuala grupate pe ansamble si in bloc, pornind de la pretul de 4.036.738 EURO (exclusiv TVA); Licitatia va avea loc in data de 11.10.2023, ora 16.00. Informatii suplimentare se pot obtine la E-mail: office@bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
CONPET S.A. achizitioneaza bunuri/ servicii/ lucrari confom Normelor Procedurale Interne de Achizitii, Revizia 5. In perioada 13 - 21.09.2023 s-au postat pe site-ul Conpet, urmatoarele achizitii: 1) Servicii de vaccinare antigripala a lucratorilor Conpet S.A.; 2) Servicii de atestare Ex pentru 6 locatii Conpet (Ciresu, Marghita, Potlogi, Mislea, Moreni si Ochiuri) si 3 provere mobile.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
Administratorul judiciar al Togabi
Transport SRL, J12/2338/2009,
C.I.F.26314414, notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei,
prin Sent.Civ.1321/13.09.2023 a
Tribunalului Specializat Cluj, in dos.
nr.277/1285/2023. Termenele
sunt: -inregistrarea declaratiilor de
creanta-13.10.2023; -publicarea
tabelului preliminar-30.10.2023;
-inregistrare contestatii:7 zile
de la publicarea tabelului
preliminar in B.P.I; -solutionarea
contestatiilor-22.11.2023; -prima
adunarea a creditorilor va avea
loc in-03.11.2023, ora 12,la sediul
administratorului judiciar

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
N atentia Clientilor Finali din comuna
Tarlungeni judetul Brasov, Stimati
Clienti Finali, Va informam ca
prestarea serviciului de distributie
gaze naturale in comuna Tarlungeni
judetul Brasov va fi intrerupta in
ziua de marti data 19.09.2023 in
intervalul orar 07.00-17.00. Motivul
interuperii: Intreruperea serviciului
de transport gaze naturale de catre
Transgaz SA prin SRM Tarlungeni,
SM0866D1, in data de 19.09.2023
incepand cu ora 07:00, in scopul
realizarii lucrarii planificate "Punere in
siguranta conducta de transport gaze
naturale DN500 racord SRM Brasov
II". Reluarea serviciului este estimata
pentru data de 19.09.2023 ora 17:00.
Va vom informa in legatura cu orice
modificare a datei/orei preconizate
pentru reluarea prestarii serviciului
de transport, respectiv a serviciului
de distributie gaze naturale in comuna
Tarlungeni judetul Brasov

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
SUBSCRISA Cabinet Individual de
Insolventa Ivan Cosmin Constantin,
in calitate de administrator judiciar
al debitorului OPTIPREMIER
S.R.L. -societate in insolventa,
CUI: 18312595, J40/1008/2006,
anunta deschiderea procedurii
generale de insolventa in dosarul
nr. 19621/3/2023, aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti. Termenul-
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor- 17.10.2023.
Termen afisare tabel preliminar-
24.10.2023. Termen afisare tabel
definitiv- 07.11.2023. Data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor- 26.10.2023. Termen
pentru continuarea procedurii-
09.01.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
CENTU S.P.R.L., notifica deschiderea
procedurii simplificate de insolventa
fata de debitoarea EDMA COM S.R.L.,
CUI 4165010 cu sediul Brasov, str
Postavarului nr 64 jud. Brasov, Numar
de ordine in ORC: J08/1892/1993 in
dosar 3891/62/2023 prin Sentinta
538/sind din data de 06.09.2023. Se
stabilesc urmatoarele termene: pentru
inregistrarea creantelor -19.10.2023;
termenul pentru intocmirea tabelului
preliminar -09.11.2023; termenul de
definitivare a tabelului creantelor-
23.11.2023, Prima sedinta a adunarii
creditorilor : 14.11.2023

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
Societatea MKD EXIM S.R.L. -in
faliment, vinde imobil compus din
1.300 mp teren si constructie P+1,
situat in Sos.Agighiol, km.8, jud.
Tulcea, pret 12.200 euro, pret redus
cu 60% fata de raportul de evaluare.
Licitatiilor se vor desfasoara,
saptamanal, in fiecare zi de luni, ora
14, la sediul lichidatorului judiciar HM
EXPERT IPURL, situat in Bucuresti,
str. Doctor Joseph Lister, nr.55, ap.1,
sector 5. La licitatie pot participa
persoane fizice sau juridice care
accepta regulamentul de licitatie si
depun garantia cu minim o zi inainte
de data licitatiei. Relatii suplimentare:
www.hmexpert.ro; tel 0722.563.286

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
RENOVATIO ASSET MANAGEMENT
SRL comunica deschiderea procedurii
competitive de selectie a operatorului
economic si produse Statii de
incarcare Rapide pentru Autoturisme
si Camioane Electrice Beneficiarul
privat al proiectului este RENOVATIO
ASSET MANAGEMENT cu datele de
indentificare: Cod Unic de Inregistrare
27590035 , Numarul de ordine la
Registrul Comertului J40/10097/2010
, date contact /adresa: Soseaua
Nordului nr 62D, Sector 1 Bucuresti,
Romania, email achizitie@rnvam.
ro Adresa internet (URL): www.
rnvam.ro., Telefon 0040722509869
Denumirea/ obiectul procedurii:
Statii de incarcare pentru vehicule
electrice cu o putere de minim 150
kW in curent continuu (DC) Tipul
contractului este furnizare de produse
Data limita de transmitere al ofertelor
06.10.2023 ora 22.00 ora Romaniei,
transmiterea documentelor se va face
exclusiv electroic la adresa email:
achizitie@rnvam.ro Documentatia
si formularele procedurii se gasesc
si pot fi descarcate de pe siteul
beneficiarului privat https://www.
rnvam.ro si accesati tabul Achizitie-
Produse. In meniul principal al paginii
web (www.rnvam.ro) se gaseste linkul
ACHIZITIE-PRODUSE. Receptionarea si
transmiterea documentatiei se va face
folosind exclusiv mijloace electronice
de comunicare

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
LICHIDATOR judiciar CENTU S.P.R.L.
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru vanzarea urmatoarelor bunuri
apartinand SEDAL SRL: generator 5
CP 2.2 KVA nefunctional la pretul de
270 lei+TVA, generator de sudura
nefunctional la pretul de 270 lei+TVA,
cupa de beton pentru macara model
CT 99 la pretul de 1.900 lei+TVA, Furca
de macara MBRA 20 la pretul de 900
lei+TVA, macara turn Liebherr 27k
la pretul de 18.000 lei+TVA, Camion
Renault Midlum, 41.000 km. la pretul
de 45.000 lei+TVA, Autoutilitara
Honda Ridgeline, benzina, 208.000
km la pretul de 36.000 lei+TVA.
Licitatia publica va avea loc la sediul
lichidatorului din Brasov, str. Olarilor
nr 16 la data de 22.09.2023 ora
12.00. Doritorii pot achizitiona de la
sediul lichidatorului cu cel putin 24
ore inainte dosarul de prezentare la
pretul de 300 lei +TVA. Garantia de
participare va fi de 10% din pretul
de strigare. Relatii suplimentare la
telefon 0268/418699. Pentru bunurile
neadjudecate licitatia se va relua in
zilele de 29.09.2023 si 06.10.2023 la
aceeasi ora si aceeasi locatie

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Sep 2023
CII GHERMAN MIHAELA VINDE
LA LICITATIE PUBLICA IN DATA
DE 22.09, 29.09 si 05.10.2023
constructie nefinalizata cu destinatia
de AGROPENSIUNE TURISTICA
neintabulata scd 201,30 mp, situata
in satul Boz, nr.60A, comuna Branisca,
A2, JUD Hunedoara la pretul de
187993 lei. telefon 0725528120

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: - spatiu comercial 1, parter, in suprafata de 23,43 mp, avand valoarea de inventar de 59153,08 lei; - spatiu comercial 2, parter, in suprafata de 23,45 mp, avand valoarea de inventar de 59203,57 lei, situate in Hala Agroalimentara ,,Piata Muresului", cu sediul in municipiul Campia Turzii, str. Muresului, nr. 18, jud. Cluj, inscrisa in CF nr. 54583 Campia Turzii, sub A1.1, avand nr. cad. 54583-C1, care apartine domeniului public al municipiului Campia Turzii. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 78 din 27.04.2023. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/acte administrative/hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.09.2023, ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 03.10.2023, ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.10.2023, ora 12.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 08.09.2023

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 13 Sep 2023
Anunt de participare la licitatie deschisa pentru inchiriere bunuri 1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Campia Turzii, cod de identificare fiscala 4354566, Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: - spatiu comercial 1, parter, in suprafata de 23,43 mp, avand valoarea de inventar de 59153,08 lei; - spatiu comercial 2, parter, in suprafata de 23,45 mp, avand valoarea de inventar de 59203,57 lei, situate in Hala Agroalimentara ,,Piata Muresului", cu sediul in municipiul Campia Turzii, str. Muresului, nr. 18, jud. Cluj, inscrisa in CF nr. 54583 Campia Turzii, sub A1.1, avand nr. cad. 54583-C1, care apartine domeniului public al municipiului Campia Turzii. Inchirierea se face conform art. 333 si art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 si conform H.C.L. nr. din 78 din 27.04.2023. 2. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 38, judetul Cluj, sau se poate descarca in format electronic, gratuit, de la adresa www.campiaturzii.ro, sectiunea consiliul local/acte administrative/hotarari de consiliu local 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Evidenta si Gestiunea Patrimoniului din cadrul Municipiului Campia Turzii, judetul Cluj 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.09.2023, ora 16.00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 03.10.2023, ora 16.00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, camera 1, judetul Cluj 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 04.10.2023, ora 12.00, sala de sedinte a Municipiului Campia Turzii, str. Laminoristilor nr. 2, judetul Cluj 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, cod postal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 08.09.2023

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
DETECT SYSTEM SOLUTION SRL cu sediul in Calarasi, str. Parcului, nr. 3, cam 1, bl K4, sc D, et 1, ap. 3, jud Calarasi, J51/379/2011, CIF 29072552 prin lichidator judiciar CII Maghiran Alexandru Victor scoate la vanzare prin licitatie publica la valoarea de piata teren intravilan arabil (372 mp) si drum de acces 56.685 lei, teren intravilan arabil (499 mp) si drum de acces 77.506 lei, teren intravilan arabil (494 mp) si drum de acces 73.633 lei si teren intravilan arabil (494 mp) si drum de acces 93.954 lei situate in sat Vama Veche, comuna Limanu, jud. Constanta. Valorile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpara caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar si vor depune documentele de participare la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei. Licitatia va avea loc in 18.09.2023, ora 14/00 la sediul lichidatorului, Ploiesti, intr. Daliei, nr. 3, bl. 15I, et. 3, ap. 9, jud. Prahova tel 0723262629. In cazul neadjudecarii vanzarea va fi reluata in ziua de 25.09.2023 si 02.10.2023 aceeasi ora, in acelasi loc

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 11 Sep 2023
Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Cluj scoate la vanzare, prin
oferte de pret negociabil, mijloace fixe si
obiecte de inventar scoase din uz func-
tiune (deseuri). Conditii de participare:
Pot participa la negocierea pretului
agentii economici care au ca obiect de
activitate achizitionarea de materiale
refolosibile DEE, care vor prezenta: -
Certificat inmatriculare emis de ORC; -
Autorizatia emisa de Protectia Mediului
vizata pentru anul curent; - Oferta de
pret. Persoanele juridice/ fizice autori-
zate, vor depune documentele mai sus
mentionate pana in data de 26.09.2023.
In data de 27.09.2023, ora 10:00, in
Piata Avram Iancu, nr. 19 cladirea noua,
sala de sedinte se va efectua negocierea
pretului de vanzare cu participarea
tuturor celor care si-au depus ofertele
pana la aceasta data. Institutiile publice
interesate in obtinerea unor compo-
nente din monitoare, calculator etc., pot
solicita transmiterea, fara plata, a aces-
tora, dar nu mai tarziu de 5 zile anteri-
oare datei stabilite pentru negocierea
pretului. Relatii cu privire la bunurile
DEE se pot obtine la numarul de telefon
0741194728, Calin Suciu

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 11 Sep 2023
Niral NK SRL, prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunului
imobil aflat in patrimoniul societatii, si
anume C1 - Locuinta (magazin),
compusa din parter si etaj, SU = 138,45
mp, amplasata in localitatea Filipestii de
Padure, str. Principala, nr. 448, jud.
Prahova, CF nr. 21125 - C4 Filipestii de
Padure, cu o valoare in cuantum de
47.950 lei fara TVA (terenul pe care se
afla amplasata constructia nu este
proprietatea societatii). Licitatia publica
are loc in baza hotararilor Adunarii
Creditorilor din 05.08.2019 si din
07.02.2023. Pretul de pornire al licitatiei
fiind redus la 50% fata de cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 14.09.2023, 21.09.2023,
28.09.2023, 05.10.2023, 12.10.2023,
19.10.2023, 26.10.2023, 02.11.2023,
09.11.2023, 16.11.2023, 23.11.2023,
29.11.2023, 05.12.2023, 12.12.2023 si
18.12.2023, orele 12.00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare in
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar la pretul de 5.000 lei plus
TVA si la tel. 0344104525

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
03 Oct 2023
#boycotAustria