Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Oferte de Serviciu

Anunturi oferte locuri de munca / imigrari, in ziarele: Romania Libera sau Ziarul Locuri de Munca in prima editie nationala disponibila (transmitere PDF a paginii). Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Damir Electrocons Angajeaza Muncitori Necalificati

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
SC DAMIR MY-BY ELECTROCONS SRL angajeaza 6 muncitori necalificati la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie,parchet. Cerinte Limba Hindi avansat si Limba Engleza avansat. Relatii tel 0728468122

Firma Sunset Blvd Angajeaza Vorbitori Limba

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Firma SunSet Blvd. angajeaza vorbitori de limba germana pentru ingrijit persoane varstnice in Germania. Mai multe informatii gasiti pe www.sunset24.ro sau la nr de tel 0741889531

Saunaclub Kantonul Schwyz Elvetia Locuri

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Saunaclub in Kantonul Schwyz, Elvetia, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+. Oferim permis de munca, cazare gratuita si zilnic cina gratuita in Restaurantul Clubului. Tel/Whatapp/viber: +41764737106 E-Mail: zsaunaclub@gmail.com

Constanta Munca Alexis Luxury Resort Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
CONSTANTA- LOC DE MUNCA. ALEXIS LUXURY RESORT SRL, angajeaza 8-cameriste hotel in Jud.Constanta. Pentru interviu trimiteti CV la cristian.musat@ailo.ro. Telefon: 0723920896

Institutul Ional Cercetare Dezvoltare Marin

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină:Grigore Antipa, cu sediul in Constanţa, Bd.Mamaia nr.300 anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează: 1 post de:tehnician, cu normă intreagă, perioada nedeterminata-specialitatea ecologie si protectia mediului. Cerințele postului: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat in cadrul unei instituții de invățămant acreditate in condiţiile legii;-cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;-abilităţi de comunicare şi de lucru in echipă;-capacitate de lucru pe teren şi pe mare;-participarea la activitățile de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare probe;-utilizarea echipamentelor specifice activităților de teren;-activități de intreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;-participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;-participarea la diferite activități suport specifice departamentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marina;-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională reprezintă un avantaj; 1 post marinar/1 post electrician nave. Cerințele postului:studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat in cadrul unei instituții de invățămant acreditate in condiţiile legii;-posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;-certificate de absolvire a cursurilor de perfectionare in termen de valabilitate;-viza medicala in termen de valabilitate;-vechime pe un post similar minim 2 ani; 1 post comandant nave maritime. Cerințele postului:studii superioare absolvite cu diploma de licenta in cadrul unei institutii acreditate in conditiile legii-specialitatea navigatie;-posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;-certificate de absolvire a cursurilor de perfectionare in termen de valabilitate;-viza medicala in termen de valabilitate;-vechime pe un post similar minim 5 ani. Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anunţului in ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta. Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. Grigore Antipa, Constanta, la&

Comprest House Angajeaza Muncitori Necalificati

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
S.C. PSE COMPREST HOUSE S.R.L. angajeaza: 40 muncitori necalificati in constructii. Informatii la: 0757/095000.

Societate Comerciala Portul Constanta Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Societate comerciala din portul Constanta angajeaza o persoana pe postul de ASISTENT MANAGER, full time. Cerinte minime: cunoaşterea limbii engleze, nivel mediu/ avansat. Telefon: 0752 951 348

Institutul National Cercetare Dezvoltare

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa cu sediul in :Constanta, Bd.Mamaia nr.300 anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, dupa cum urmeaza :1 post de motorist, cu norma intreaga/perioada nedeterminata. Cerintele postului:studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat in cadrul unei institutii de invatamant acreditate in conditiile legii;cunostinte medii privind lucrul pe calculator;posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;certificate de absolvire a cursurilor de perfectionare in termen de valabilitate;viza medicala in termen de valabilitate;vechime pe un post similar minim 2 ani. Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M.-Grigore Antipa-Constanta, bd.Mamaia nr.300, Constanta. Informatii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M.-Grigore Antipa-Constanta, la tel.0241-540870/interior.129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul :www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Zamorex Bucuresti Angajeaza Ajutor Post

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
*SC ZAMOREX BUCURESTI SRL angajeaza Ajutor bucătar- 1 post. Cerinte de ocupare a postului: studii primare. Asteptam CV la adresa de e-mail: cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

LUCRATORI NECALIFICATI PENTRU ASAMBLARE PIESE, CLUJ

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
SOCIETATEA ARM & ELI CHAISES S.R.L CAUTA 14 LUCRATORI NECALIFICATI PENTRU ASAMBLARE PIESE, PENTRU PUNCTUL DE LUCRU DIN SAT. BUCEA, COMUNA NEGRENI, JUDETUL CLUJ. DACA ESTI INTERESAT SI CONSIDERI CA TI S-AR POTRIVI LOCUL DE MUNCA DESCRIS, ASTEPTAM CV-UL TAU PE ADRESA DE E-MAIL: PENSIUNEASTEAUANORDULUI2017@GMAIL.COM, PANA LA DATA DE 21.01.2022

Lebib Plast Sediul Bucuresti Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 18 Jan 2022
S. C.LEBIB PLAST SRL cu sediul in Bucuresti angajeaza 2 persoane pentru postul de incarcator descarcator program de lucru 8 ore pe zisalariu atractiv. detalii la nr 0733360263

6 lucratori sortatori deseuri , BUCURESTI

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
RECYTEC SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Grigore Mora, nr. 14, ap 3, angajeaza 6 lucratori sortatori deseuri reciclabile. 0752142612

Papillon Laboratoires Cosmetiques Sediul

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 4, angajeaza , 4 posturi de Ambalator manual . tel. 0743046596

Agro Stein Sediul Alios Timis Angajeaza

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
AGRO STEIN, cu sediul in Sat Alios, Nr. 238, Jud. Timis angajeaza 2 ingrijitori animale. Tel: 0743046596

Temeiul Modific Rile Complet Rile Ulterioare

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
În temeiul H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în data de 25.11.2021, ora 10.00, concurs pentru ocuparea a două posturi contractual vacante, pe perioadă nedeterminată, de auditor public intern, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern. Condiții specifice obligatorii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniile economic, juridic sau administrativ; pentru studiile de licență absolvite în alte domenii decât cele menționate se va face dovada deținerii competențelor profesionale generale (audit intern, managementul riscului, control intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației, drept); vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 1 an; experiență profesională în domeniul auditului public de minim 1an; cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu dintre limbile engleză și franceză; cunoştinţe de operare pe calculator (sistem operare WINDOWS + MS OFFICE); bune abilităţi de planificare, cercetare și analiză, evaluare,comunicare și raportare, consiliere, perseverență, capacitate de a-şi asuma responsabilitatea, spirit de echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, dinamism. Potrivit pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, în vederea obținerii avizului necesar numirii în funcția de auditor intern, candidații depun, odată cu dosarul de concurs, și un dosar care cuprinde următoarele documente: a) curriculum vitae; b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c) o lucrare în domeniul auditului public intern; d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern. Concursul va avea loc la sediul OSIM şi va consta în patru etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă, care se va susţine pe data de 25.11.2021, ora 10.00; interviul, care se va susţine pe data de 03.12.2021, ora 10.00; avizarea auditorului public intern. Dosarele de concurs se depun în perioada 08.11.2021 – 19.11.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine documentele prevăzute de art. 6 din HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimentare la Tel. 021 306 08 00, int. 325 sau la sediul OSIM.

Majeste Decoration Angajeaza Muncitori

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
Majeste Decoration angajeaza muncitori necalificati. Detaliii la telefon 0752.157.009

Manipulanti, Cluj

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
SC WORK INN LOCATIONS SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Iuguoslaviei, nr. 7, jud. Cluj, angajeaza 43 de Manipulanti marfuri. 0752142612

VOPSITOR, DOLJ

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
NEXT LEVEL GARAGE SRL, cu sediul in Craiova, Dolj, Strada Riului 391 C, angajeaza 2 mecanici auto si 3 vopsitori auto. 0752142612

Next Level Garage Sediul Craiova Dolj Strada

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
NEXT LEVEL GARAGE SRL, cu sediul in Craiova, Dolj, Strada Riului 391 C, angajeaza 2 mecanici auto si 3 vopsitori auto. 0752142612

Work Locations Sediul Cluj Napoca Strada

Valabil in:
Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 18 Jan 2022
SC WORK INN LOCATIONS SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Iuguoslaviei, nr. 7, jud. Cluj, angajeaza 43 de Manipulanti marfuri. 0752142612

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.