Publicare anunturi Romania Libera, ziar national, 150.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 13 Feb 2024
In temeiul Legii 102/2023, beneficiarul S.C. PSVR BUCHAREST II S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Pache Protopopescu nr 9, et 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/19991/2021 si CUI 45225488 anunta publicul interesat cu privire la obtinerea Autorizatiei de Construire nr 3/02.02.2024 emisa de Primaria Orasului Ianca, judetul Braila, pentru Proiectul "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE", situat in orasul Ianca, jud. Braila, T. 153, P 1160/38/2,P 1160/38/ LOT 2, P 1160/40/LOT 2.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Feb 2024
C.I.I. Minut Victoria, lichidator judiciar al Edelroc SRL, avand CUI 22847180, nr inregistrare la ORC Neamt J 27/1590/2007, cu sediul social in Bodesti, Str. Eroilor, Nr.20, Jud. Neamt, notifica deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitorului, conform Incheierii Civile Nr. 6/F/11.01.2024, pronuntata de Tribunalul Neamt, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 1/103/2024.
Au fost stabilite urmatoarele termene:
Termenul limita pentru depunerea cererilor de inscriere a creantelor asupra averiidebitorului este la: 21.02.2024 ;

In temeiul art. 114, alin.(1) din Legea Nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa - Codul insolventei, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii :
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea, publicarea in BPI si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este la : 04.03.2024;
Data primei sedinte a adunarii creditorilor este la : 13.03.2024, ora 12.00 ;
Termen pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este la : 07.04.2024;
Termen pentru continuarea procedurii la data de: 09.04.2024.
Relatii suplimentare tel. 0741-175185, 0722-508105

Dezmembrari Andrei

Valabil in:
Diverse Satu-Mare
     Publicat in: 02 Feb 2024
Dezmembrari Andrei - piese auto second-hand. Factura, garantie si drept de retur 30 zile. Trimitem colete in toata tara. Tel/ WhatsApp: 0742643574, www.dezmembrari-satu-mare.ro, Jud. Satu Mare. Luni-vineri 8-17, sambata 8-13.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 01 Feb 2024
Subsemnata MEMET AMIDE DANCA, domiciliat in Orasul Cernavoda, str. Rasaritului, nr.15, Judetul Constanta, anunta public informatiile prevazute de art. 7, alin.(23^1), lit.a) si b), coroborate cu alin. (23^3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, astfel; - Autorizatia de Construire nr. 19/19.06.2023, emisa de Primaria Orasului Cernavoda, Judetul Constanta; - Titlul/descrierea proiectului: "CONSTRUIRE ANEXA PARTER

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 31 Jan 2024
Anunt public privind emiterea acordului de mediu

COMUNA SACALAZ, titular al proiectului ,, Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar, in comuna Sacalaz, judetul Timis' , propus a fi amplasat in Comuna Sacalaz, Zona industrial, teren identificat prin CF 409339, nr. top. 409339 Sacalaz, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire centru de colectare deseuri prin aport voluntar, in comuna Sacalaz , judetul Timis' propus a fi amplasat in comuna Sacalaz, Zona Industriala, teren identificat prin CF 409339, nr. top. 409339 Sacalaz, jud. Timis.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

Anun Public Privind Depunerea Solicit Emitere

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2024
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu


COMUNA BUZOEȘTI reprezentată prin primar Tănase Ion, cu sediul în comuna Buzoești, satul Vulpești, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș” propus a se implementa în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2024
CEF DELTA POWER S.R.L , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru ,, Edificare parc fotovoltaic productie energie electrica`` , propus a fi amplasat in comuna Morteni, judetul Dambovita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita: http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/acord de mediu/anunturi publice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 30 Jan 2024
SC GTI SANBOD CONSTRUCT SRL, j35/846/07.04.2003, CUI 15350330, cu sediul in Timisoara, Str. CIMPULUI NR: 71, Jud. TIMIS, prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, CIF 2660129, Sediul social: str. Ion Slavici nr.9, Timisoara, jud. Timis, Nr. de inscr. in tabloul practicienilor in insolventa 1B1786, tel. 0756911298, fax. 035617226, E-mail: eblichidari@yahoo.com, anunta licitatie publica cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014, a Caietului de sarcini si a Regulamentului de vanzare, pentru valorificarea urmatoarelor bunuri: 1. Proprietate imobiliara - teren intravilan - arabil, CF nr 401506 Sacosu Turcesc S = 4212 mp, situata in localitatea Sacosu Turcesc, FN, Judetul Timis, 2. Autoturism BMW X5, 3. Autoturism Chrysler 300C. Licitatia publica va porni de la pretul de evaluare al fiecarui bun, conform evaluarii aprobate de adunarea generala a creditorilor. Detaliile despre bunuri sunt prezentate in Caietul de sarcini, ce poate fi obtinut de la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Branzan Elena, contra cost. Licitatia va avea loc in data de: 07.02.2024, ora 9, la sediul Cabinetului Individual de Insolventa Branzan Elena din Timisoara, str. Ion Slavici nr. 9, jud. Timis. Pentru bunurile neadjudecate la aceasta licitatie, urmatoarele sedinte de licitatie se vor organiza in conformitate cu regulamentul de vanzare. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al bunurilor pentru care se liciteaza. Orice persoana care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitata sa anunte in scris lichidatorul judiciar la sediul acestuia pana la data si ora primei licitatii, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare cererile dupa aceasta data. Cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii la adresa de e-mail eblichidari@yahoo.com si la numarul de telefon: 0756911298.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 29 Jan 2024
Subscrisa, GLOBAL
PARTNER INSOLVENCY
IPURL, cu sediul in loc.
Timisoara, str. Gheorghe
Lazar, cladirea Fructus
Plaza, nr. 24, et. 3, S.A.D.
19, jud. Timis, prin asociat
coordonator, avand in
vedere deschiderea
procedurii generale de
insolventa fata de debitorul
MANICHIURE-HAIR S.R.L.,
in dosarul 2051/30/2023,
aflat pe rolul Tribunalului
Timis. Subscrisa invitam
expertii evaluatori spre a
depune oferte in vederea
evaluarii bunurilor
debitoarei pe adresa de
e-mail globalinsolvency@
gmail.com

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 29 Jan 2024
FINECO INSOLVENCY
SPRL, in calitate de
administrator judiciar al
debitoarei TOP SPEED
WIND SRL, organizeaza
selectie de oferte pentru
angajare evaluator,
membru ANEVAR, in
vederea evaluarii activelor
necorporale - drepturi
patrimoniale rezultate din
Contractul de superficie
nr. 1876/02.08.2021
incheiat cu Primaria
Comunei Topolog. Achitarea
onorariului se va efectua
la momentul existentei
disponibilitatilor banesti in
averea debitoarei. Ofertele
vor fi transmise pana la
data de 06.02.2024, ora
17:00. Date contact: tel:
021.335.00.18, e-mail:
office@finecoinsolvency.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 29 Jan 2024
Lichiatorul judiciar "R & R
Proinsolventa" SPRL notifica
deschiderea procedurii
simplificate a insolventei
impotriva Intreprinderii
Individuale Dumitrache
S. Ioana, cu sediul Ȋn
comuna Ramnicelu,
satul Ramnicelu, nr.744,
judetul Buzau, prin
incheierea din 16.01.2024
a Tribunalului Buzau,
pronuntata in dosarul
2424/114/2023. Termen
depunere cerere creante:
04.03.2024. Termen de
fond 24.04.2024. Relatii
tel. 0745400275.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2024
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al debitorului Business Continuity Consulting SRL, cu sediul in Oras Otopeni, Strada Carpatilor, Nr. 4A, Judet Ilfov, avand Cod unic de inregistrare: 30727702, numar de ordine in registrul comer tului J23/2790/2012, desemnat prin hotararea nr. 1662 din data de 23.06.2023, pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila, in dosarul nr. 2893/93/2022, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea Business Continuity Consulting SRL constand in Teren intravilan, arabil in suprafata de 10.000 mp situat in Sat Darza, Comuna Crevedia, jud. Dambovita identificat cu numarul cadastral 72183, in valoare de 80.000 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 31.01.2024 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 2 (doua) licitatii saptamanale, in datele de 07.02.2024, 14.02.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2024
Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu sediul social in Resita, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin; Nr. inregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, e-mail licevgrup@gmail.com notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitorului Asociatia Caras Adventure, prin Sentinta civila nr. 9/JS/CC/18.01.2024 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin, Sectia a II-a Civila, in Dosarul 2081/115/2023. Debitorul Asociatia Caras Adventure are obligatia ca in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei. Creditorii debitorului Asociatia Caras Adventure, cu sediul social in Resita, Vasile Paevan nr.7, Jud. Caras-Severin, inregistrata in Registrul Special al Asociatilor si Fundatiilor al Judecatoriei Resita cu nr. 16/A/22.07.2009, CUI 26108333, trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei la Tribunalul Caras-Severin pana la termenul limita din data de 04.03.2024. Cererile trebuie insotite de taxa de timbru in valoare de 200 lei

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2024
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa Cabinet Individual de Insolventa Branzan Elena, Cod de identificare fiscala: 2660129, Sediul social: str. Ion Slavici nr.9, Timisoara, jud. Timis, Numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 1B1786, tel. 0756911298, fax. 0374097875, E-mail: eblichidari@yahoo.com, in calitate de lichidator judiciar provizoriu, in temeiul art. 147 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, coroborat cu art. 42 din aceeasi lege, notifica: Deschiderea procedurii simplificate de insolventa a SC ETNOMODELING SRL, cu sediul Timisoara, Intr. Topologului nr. 4, bloc D2, sc. A, et. 4, ap. 17, Judet Timis, Nr. de ord. in Registrul Comertului J35/1164/1999, CUI 12531324, conform Incheierii civile nr. 43 din 18/01/2024 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia a II a Civila, in dosarul nr. 97/30/2024. In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal "Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar" cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa).

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Romania Libera Anunturi
Ghid de publicat anunturi in ziarul Romania Libera

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Romania Libera

Pentru a publica anunturi in ziarul Romania Libera va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Romania Libera de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Romania Libera vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Romania Libera?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Romania Libera aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Romania Libera incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Romania Libera in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Romania Libera.

Cum confirm plata anunturi ziarul Romania Libera?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Romania Libera va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Romania Libera?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Romania Libera vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Romania Libera. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Romania Libera va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Romania Libera.

Anunturile pentru ziarul Romania Libera vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Romania Libera?

Plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Romania Libera le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Romania Libera cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Romania Libera in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Romania Libera.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Romania Libera sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Romania Libera" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Romania Libera"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Romania Libera pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Romania Libera pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Romania Libera la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Romania Libera. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Romania Libera

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Romania Libera este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Romania Libera pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Romania Libera va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Romania Libera si aparitia in ziarul Romania Libera

Dupa plata anuntului pentru ziarul Romania Libera acesta va aparea in ziarul Romania Libera la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Romania Libera la rubrica DIVERSE

Anunturi Romania Libera Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Romania Libera DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Romania Libera CITATII

Anunturi Romania Libera Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Romania Libera OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Romania Libera Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Romania Libera PIERDERI

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Romania Libera Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Romania Libera LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Romania Libera?

Anunturi in ziarul Romania Libera se pot publica la urmatoarele categorii:
Ziarul Romania Libera - calcul anunt mica publicitate

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Romania Libera - Factura proforma anunturi

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Romania Libera - Date de aparitie anunturi

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Romania Libera - Plata prin posta, banca, trezorerie si curier

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
24 Feb 2024
#boycotAustria